Dette primalskriket er ikke glemt (foto: lyon)

Den tidligere landslagspilleren John Carew har fått sin straff og er dømt til fengsel i ett år og to måneder. Han dømmes til ubetinget fengsel for grovt skattesvik, melder E24.

Carew dømmes også til å betale en bot på 540.000 kroner.

Økokrim mente at den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år mens Carew skattet til Storbritannia.

SISTE: Ronaldo i samtaler med Beckham

Forsvaret la ned påstand om at også hans rådgiver Per A. Flood bør dømmes til samfunnsstraff.

Tvisten i saken har særlig handlet om Carew skjønte eller måtte ha skjønt at han var skattemessig bosatt i Norge i perioden fordi han oppholdt seg så mye i Norge. Dermed ble såkalte 183-dagersregelen sentral i saken mot Carew.

Uttalelse fra Carews advokat Berit Reiss-Andersen:

– Dette viser at John Carew er trodd på alle punkter. Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, uttaler advokat Berit Reiss-Andersen.

– Resultatet viser også at Økokrim har overreagert i denne saken. Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for John Carew.

– Vi vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. John Carew er ikke tilgjengelig for kommentarer nå, avslutter Berit Reiss-Andersen.