(c) Foto, Norges fotballforbund,Thomas Brekke Sæteren. NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt

Sporten deles inn i to avdelinger for å bli enda skarpere og mer målrettet i utviklingsarbeidet.

NFF tar nå grep for å styrke satsingen på elitefotball/landslag. Sporten deles nå i to avdelinger, NFF breddefotball/utviklingsavdeling og NFF elitefotball, med hver sin leder, men i ett faglig fellesskap. Landslagene er en del av NFF elitefotball.

(c) Foto, Norges fotballforbund,Thomas Brekke Sæteren. NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt

– I dette ligger det en erkjennelse av at norsk fotball ikke har nådd sine mål. Da er det nødvendig å tenke nytt. Vi etablerer nå en egen avdeling for elitefotball for å bli enda skarpere. Kompetanse og kapasitet er stikkord for etableringen. Økt innsats på spillerutvikling på toppnivå, tilretettelegging for de beste talentene, kompetanseheving, analyse og ikke minst tettere samarbeid mellom landslag og klubb er sentrale mål, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Det ligger i planene at organisasjonen skal styrkes med nye ressurser på utviklingsområdet elite/landslag. Detaljene i dette arbeidet vil bli drøftet og klarert i tiden framover med nødvendig involvering fra fagmiljøene. Målet for dette arbeidet er å etablere en organisasjon med vekt på tydelighet, klare rapporteringsrutiner og beslutningsnivåer, stram struktur og en utviklings- og målorientert arbeidshverdag.

– Tett samarbeid med toppklubbene er viktig, det samme er derfor et tett samarbeid med NTF og SKF. Først og fremst på prosjektnivå, men også i form av faste møtearenaer. En felles eliteenhet eller andre former for formelle samarbeidsplattformer vil imidlertid ikke bli etablert. Elitesatsingen legges i NFF, med bredest mulig samarbeid med alle relevante elitemiljøer i norsk fotball, sier Bjerketvedt.