(C) Bilde Flint Fotball: John Arne Riise

Flint Tønsberg rykket ned til Norsk Tipping ligaen etter å ha tapt det som ble omtalt som skjebnekampen mot Oppsal. Klubben har fortsatt ut året fotballegende John Arne Riise som hovedtrener.

Klubben la inn en protest mot resultatet og pekte på at Oppsal, med endringer i laget innenfor en time før kampstart gjennomførte for mange bytter.


Norges Fotballforbund melder på sine sine nettsider at protesten ikke får medhold.

Les: Jens Petter Hauge har funnet drømmemakkeren

Det er doms- og sanksjonsutvalget som har vurdert Flints protest og kommet til at Tønsberg-klubben ikke kan gis medhold. Dermed blir resultatet i kampen mot Oppsal stående med resultatet 1-2.

Flint protesterte fordi klubben mente Oppsal hadde benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget i den aktuelle kampen. Videre ble det henvist til at Oslo-klubben benyttet flere innbyttere enn lovlig.

Doms- og sanksjonsutvalget kom ikke til samme konklusjon. Flint-styremedlem Kjell Christian Andersen opplyser til TV 2 at klubben ikke anker avgjørelsen.

John Arne Riises klubb viste videre til at motstanderen hadde benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget. Doms- og sanksjonsutvalget peker i sin uttalelse på paragrafen i NFFs kampreglement som regulerer hvilke forhold som gjør en spiller spilleberettiget. Tilfellet i Flint-kampen faller ikke under noen av disse.

Dermed konkluderer utvalget med at alle Oppsal-spillerne som sto oppført i kamprapporten, enten som reserver eller i startoppstillingen, var å anse som spilleberettiget.

Les: Første signering etter HamKams retur fra skyggenes dal

Dermed har Oppsal heller ikke brutt denne delen av regelverket.

«At Oppsal unnlot å informere dommeren om endringen i startoppstillingen som ble foretatt før kampstart, har ingen betydning for vurderingen av hvorvidt det foreligger protestgrunnlag i dette tilfellet. Unnlatelsen kan eventuelt følges opp av myndigheten som administrerer kampen, med sanksjonssak som mulig konsekvens. Det tilligger ikke Utvalget å ta stilling til dette i foreliggende protestsak», skriver utvalget.

John Arne Riise varslet etter nedrykket at han gir seg som Flint-trener.

I protesten viste Flint til at Oppsal gjorde de fem tillatte byttene under kampen, samtidig som det før kampstart ble gjort en endring i startoppstillingen som var oppført på dommerkortet. Det mente Flint at ga grunnlag for å hevde at Oslo-klubben gjorde i alt seks bytter.

Utvalget har samtidig sett på om andre forhold ved situasjonen som oppsto kunne være grunnlag for protest. Her vises det til en konkret regel som omhandler tilfeller der det gjøres endringer i startoppstillingen før kampstart. Her heter det at ved slike tilfeller reduseres ikke adgangen til å gjøre bytter under kampens gang.