Idrettspresident Berit Kjøll, generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg. Foto: Finn Aagaard

Ferske tall fra Frivillighet Norge viser at i 27 % av barnefamiliene med ett til to barn har én eller flere i familien latt være å delta på en fritidsaktivitet på grunn av kostnaden.

Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen er overrasket over de høye tallene og oppfordrer flere til å bli med på å sikre at alle barn får muligheten til en meningsfull fritid.

Les: Trening først, så kontrakt

– Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet. Norges idrettsforbund jobber systematisk for å fjerne unødvendige kostnader for å sikre at prisen er lavest mulig, og flest mulig kan delta, sier Kjøll.

Eksempler på tiltak fra idrettsbevegelsen er «Allemed»-kampanjen, hvor hvert idrettslag er bevisste på kostnadsdrivere i sine idrettslag. Der hvor idrettslaget selv ikke klarer å hjelpe lavinntektsgrupper, som ønsker å delta i idretten, ønsker NIF en ubyråkratisk, kommunal pott hvor idrettslagene kan søke om støtte.  NIF utfordrer også hvert særforbund om å se på kostnader i sin idrett, og ta tak i dette. Dette er et kriterium får å få maksimal økonomisk støtte.

– Idretten kan gjøre mye selv, men vi trenger samtidig et felles løft med bidrag fra flere, også fra myndighetene, påpeker Kjøll.

Høye kostnader er en av de største utfordringene i norsk idrett, hvor man må finne balansen mellom frivillighet og profesjonalisering.

Les på Popidol: Suksess i USA for den «norske» skrekkfilmen «Scary Stories to Tell in the Dark»

– Profesjonalisering må ikke overgå verdien av å få alle med. Vi er en organisasjon som er avhengig av frivillighet. Med mer krav til utvikling, og en forventning fra foreldre og omverden om hva tilbudet skal være, må vi finne balansen på hvor mye dette skal koste, sier Kjøll.

Frivillighet Norge mener at idretten tar et viktig ansvar med sitt målrettede arbeid for å holde kostnadene nede.

– Mange organisasjoner er med på å ta i et tak for at alle barn og unge kan delta. De nye tallene viser at dette er helt nødvendig for å motvirke utenforskap blant barn og unge, sier Slotterøy Johnsen.

Begge er enige om at selv om organisasjonene har et ansvar, er det viktig at stat og kommune også stiller opp.

– Vi er avhengige av gode rammer fra det offentlige.  Ved å kreve at all bruk av kommunale og offentlige idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge i alderen 6-19 år, vil vi senke terskelen for deltakelse, sier Kjøll.

– Alle gode tiltak som skjer i frivillige organisasjoner og i samarbeid med det offentlige bidrar, men vi må gjøre mer. Dette bør være en av de viktigste oppgavene for de nye kommune- og bystyrene som trer inn etter høstens valg, mener Slotterøy Johnsen.

Sammen har Frivillighet Norge og Norges idrettsforbund en tydelig oppfordring til høstens ordførerkandidater.

– Vi bidrar gjerne og oppfordrer alle nye og gjenvalgte ordførere til å invitere de frivillige organisasjonene i sin kommune til en prat om hvordan de kan samarbeide for at alle barn og unge skal få en meningsfull fritid.

Tallene kommer fra Frivillighetsbarometeret som gjennomføres av Kantar for Frivillighet Norge.