Oppfyller du alle de kravene som stilles av banken for å få lånet innvilget? (bilde: Pexels.com)

Disse kravene må du oppfylle for å søke om forbrukslån
Vurderer du å søke om forbrukslån, men er usikker på hvilke krav som gjelder? Her tar vi for oss de vanligste kravene som stilles hos norske långivere, og hvordan det påvirker utfallet av søknaden din.

Med en fleksibel kredittramme og nedbetalingstid er forbruksfinansiering blitt en favoritt hos mange nordmenn. Søkebunken hos forbruksbankene har blitt så stor at noen banker har tatt i bruk roboter for å håndtere volumet. Ettersom en voksende andel av søknadene behandles av maskiner er det også viktig å oppfylle alle elementære krav før du søker.

Aldersgrense og statsborgerskap

Aldersgrensen er et område som har blitt strammet inn betydelig de siste årene, og majoriteten av bankene setter i dag 23 år som nedre aldersgrense. Det finnes fortsatt noen få långivere som tilbyr 18 åringer forbrukslån, men disse er i et mindretall.

Det finnes heller ingen unntak fra denne regelen, og bankene vil avvise søknaden fra en person som ikke oppfyller alderskravene de stiller. I tillegg er det ingen som tilbyr lån til nordmenn under myndig alder.


Statsborgerskap er derimot et område hvor bankenes policy avviker noe. Noen banker krever at du har bodd og skattelignet til Norge i et visst antall år, mens andre krever at du er statsborger. Blant de bankene som ikke krever statsborgerskap er tanken at de skal kunne tilby lån til utenlandske besøkende som bor og jobber permanent i Norge.

 

Inntekt og betalingsevne

Hvis du oppfyller de generelle vilkårene for lån, vil bankene ta en titt på privatøkonomien din. Kredittsjekken kan oppsummeres på én enkel måte: Hva er risikoen for at lånesøker misligholder gjelden?

Sett gjennom bankens øyne er det et spesielt en ting som taler i lånesøkers favør: Inntekt som strekker seg over tid. For det første må du derfor kunne vise til en stabil inntektsstrøm, som er ensbetydende med fast arbeid.

Bankene har i tillegg en nedre inntektsgrense for hva de kan akseptere, der beløpet typisk utgjør et sted mellom 100 000 og 200 000 kr. Her er det som regel snakk om bruttoinntekt, enda det finnes unntak.

For å se om du klarer å betjene lånet kan det være lurt å benytte en lånekalkulator på forhånd. Dette finner du blant annet hos forbrukerportalen billigeforbrukslån.no/. En lånekalkulator vil gi deg et bedre overblikk over det månedlige terminbeløpet, justert for nedbetalingstid og lånesum.

På siden finner du også en egen kalkulator for refinansiering av gjeld: Billigeforbrukslån.no/refinansiering/

Hvilken gjeld sitter du med?
Bankene er i tillegg opptatt av gjeldsgraden din, og ikke minst hva gjelden består av. Gjeldsgraden finner du ved å dele utestående gjeld på inntekt.

Her ser du et enkelt eksempel på hvordan du kalkulerer gjeldsgraden din:

1 000 000 kroner (total gjeld) / 500 000 kroner brutto inntekt = 2.00.

Gjeldsgraden din er med andre ord 2:1. Det vil også ha mye å si hvilken type gjeld du sitter med, målt i årlig effektiv rente og nedbetalingstid.

Det vil for eksempel være stor forskjell mellom en låntaker som skylder 300 000 kr i studielån og en som har et tilsvarende beløp utestående på et kredittkort. Kredittkortgjeld er som kjent langt mer kostbar å betjene enn studiegjeld, og vil dermed påvirke låntakerens betalingsevne i negativ retning.

Fra og med 2017 fikk bankene tilgang til et felles gjeldsregister hvor de kan hente ut informasjon om privatpersoners usikrede gjeld. Det inkluderer lån i form av kredittkort og forbrukslån.

Har du utestående inkassokrav eller betalingsanmerkning?

Et annet krav er at lånesøker ikke kan ha utestående inkasso eller betalingsanmerkninger. En betalingsanmerkning er i prinsippet ment å være en advarsel til andre banker om at lånesøker ikke klarer å gjøre opp gjelden sin. Her kan det være greit å vite at anmerkningen fjernes så fort man har gjort opp det utestående kravet.

 

Det samme gjelder for inkassosaker. Hvis du har en ubetalt regning som har gått til inkasso (som er steget før betalingsanmerkning), må du gjøre opp for deg før du søker forbrukslån. Kredittbyråene vil nemlig få nyss i dette og fortelle det til banken, slik at de avslår søknaden din om forbrukslån.

Hvis du sliter med å betjene eksisterende gjeld kan det forøvrig være lurt å vurdere et refinansieringslån.

Konklusjon

Forbrukslån tilbys med en fleksibel nedbetalingstid og kredittramme. Sammenlignet med andre usikrede kredittprodukter (slik som kredittkort og varefinansiering), har forbrukslån også relativt lave effektive renter.

 

Samtidig stilles det flere strenge krav til deg som søker om lån, hvor bankene er opptatt av betalingsevne og risiko for mislighold.

Før du søker om forbrukslån bør du først sjekke at du ikke har noen utestående inkassosaker, eller eventuelle betalingsanmerkninger. Enda det er både gratis og uforpliktende å søke om lån, bør du sjekke at du oppfyller alle vilkårene på forhånd.

Kilder: Forbrukerrådets sjekkliste for lån til forbruk.

Eksempelrente: kr 65 000,- over 5 år, eff. rente 16,33%, tot. kostnader kr 93 244,-.