Sverre K Seeberg

Sverre K Seeberg har vært en tydelig person i skisporten i en dobbel mannsalder, tidligere i dag ble han utnevnt til æresmedlem i det internasjonale skiforbundet under kongressen i greske Costa Navarino. 

Seeberg har vært medlem av FIS-styret siden 2004. Han var også visepresident i forbundet fra 2010 og fram til fredag. Han ble fra talerstolen hyllet for å ha gjort en fantastisk innsats og jobb for internasjonal skisport.

Erik Røste tar over plassen til Seeberg i FIS øverste organ. Han fikk 112 av 121 stemmer.